De Provenierswijk

De Provenierswijk is een wijk in Rotterdam Noord en valt onder de Gebiedscommissie Noord. In de wijk wonen zo’n 4500 mensen, die zich kenmerken door een grote diversiteit aan culturele achtergronden en inkomens- en opleidingsniveaus.

De Provenierswijk dankt haar naam aan het Proveniershuis, dat aan de Schiekade stond en in 1898 is gesloopt. In de 15de eeuw werd dit huis in gebruik genomen als onderkomen voor leprozen.
De wijk wordt begrensd door de Walenburgerweg en de Statenweg (de noord- en westgrens met de wijk Blijdorp), door de Schiekade (de oostgrens met de Agniesebuurt) en door de spoorweg (de zuidgrens met het centrum van Rotterdam). Na de bouw van het Centraal Station wordt er nu druk gewerkt aan de herinrichting van het Proveniersplein. De herinrichtingsplannen van het stationskwartier (Rotterdam Central District) zullen voor de toekomst een grote impact op de wijk hebben. De bewonersvereniging volgt de besluitvorming nauwlettend en houdt het belang van de wijk in de gaten.

Geschiedenis

Ontstaan van de wijk

De Provenierswijk was, samen met andere wijken, bedoeld om de overvolle binnenstad van Rotterdam te ontlasten. Door de enorme groei van de haven vanaf 1870 namen handel en industrie een geweldige vlucht, waardoor veel mensen van buitenaf, vooral uit Zeeland en Brabant, werden aangetrokken. Voor deze eerste ‘gastarbeiders’ moesten nieuwe wijken buiten de stadsgrenzen worden aangelegd.

Zoals dat gebruikelijk was voor die tijd, werd er onderscheid gemaakt in een ‘zuid-westelijk’ gedeelte voor de middenklasse en een ‘noord-oostelijk’ gedeelte voor de arbeidersklasse. De Spoorsingel en Proveniersingel vormden hierbij de scheiding.

spoorsingel-oud

Wijkhistoricus

In de wijkkrant Provenieuws, die vier tot vijf keer per jaar verschijnt, staat in elk nummer een artikel van de hand van de ‘wijkhistoricus’. Je kunt hem vaak aan treffen in het gemeentearchief waar hij historisch speurwerk verricht voor deze artikelen en andere publicaties. Zo is hij samensteller van de reeks ‘De oude Provenierswijk’ die bestaat uit drie boekjes. De boekjes zijn te koop via de bewonersvereniging en de artikelen zijn in digitale vorm terug vinden in het archief van Provenieuws op deze site.

Historische links

Een uitgebreid verslag van de geschiedenis van het Proveniershuis en dus van onze wijk in vorige eeuwen is te vinden op: http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/provenier.htm
Geschiedenis van de Provenierssingel:

http://www.rotterdam010.nl/Geschiedenis-01/Provenierssingel-start.htm
Historische foto’s aan de hand van straatnamen in Rotterdam: http://www.fotovanrotterdam.nl/

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/

Jim Postma

Jim Postma is maandag 11 februari 2019 plotseling overleden. Hij was jarenlang de voorzitter van de Bewonersvereniging Provenierswijk. In die tijd heeft hij ons laten profiteren van zijn bijna onuitputtelijke energie, vriendschap, wijze lessen, ironie en bijzondere invallen. Meer dan wij kunnen opnoemen. Toch zullen wij dat in de komende tijd proberen te vertellen. Jim …

Meer lezen

Uitnodiging Jaarvergadering Bewonersvereniging Provenierswijk

Vrijdag 20 april 2018 wordt in De Waerschut de jaarvergadering van de Bewonersvereniging Provenierswijk gehouden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open. U bent van harte welkom Het programma bestaat uit de volgende onderdelen. Aan de hand van een diapresentatie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen, activiteiten …

Meer lezen

Verkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen in Rotterdam. Er valt nogal wat te kiezen. De bewoners van de Provenierswijk hebben al een grote enveloppe ontvangen met de kandidatenlijsten voor de gemeenteraad en de wijkraad. Begin maart viel de enveloppe met de stempassen en de informatie over het raadgevend referendum, in de volksmond beter bekend …

Meer lezen

Feestelijke heropening Proveniersplein

27 januari 2018 – Oplevering Provenierszijde Rotterdam Centraal – Afsluiting uitvoering Singelplan Een gezellige middag voor alle buurtbewoners en iedereen die zich heeft ingezet voor dit plein Onder andere: (winterse) activiteiten voor jong  en oud met een schaatsbaan, rodeo en luchtkussens. Maar ook diverse optredens waaronder muziek, gedichten en poppentheater. En uiteraard een hapje en een …

Meer lezen