Politiek Café in het Grafisch Lyceum

Speedaten met bewoners na de verkiezingen

nieuws-Politiek_Cafe_08

Het Politiek Café van twee weken geleden, georganiseerd door bewonersorganisaties in Noord, stond in het teken van de nieuwe gebiedscommissies. Voorafgaand aan het debat gaf de publieksvoorlichtster van de gemeente een korte inleiding. Hierin probeerde ze meer duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe procedures. Helaas lukte dat niet helemaal.

Wat wel duidelijk is geworden, is dat de volgende zaken tot het takenpakket van de gebiedscommissie gaan behoren:
– advies uitbrengen aan gemeenteraad;
– gebiedsplan maken dat gemeenteraad en B&W moeten goedkeuren;
– gevraagd en ongevraagde adviezen geven.
De gemeenteraad kan een advies van de gebiedscommissie niet negeren. Wel kan ze een advies naast zich neerleggen, maar moet duidelijk motiveren waarom ze dat doet.

Beleidsplan

Van de gebiedscommissie wordt verwacht dat ze het komend half jaar een gebiedsplan gaat ontwikkelen in samenspraak met bewoners. In de zaal werd gesuggereerd dat de ambtenaren daar zelf al heel druk mee bezig zouden zijn. Hierop reageerde een bewoonster dat de gebeidcommissie die versie direct weg moest gooien. ‘Maak je eigen beleidsplan’, was het advies.
Er werden vragen gesteld over de volkstuinen aan de Gordelweg. De volkstuinen worden bedreigt in hun voortbestaan als ze aan de geldende normen in het volkstuinbestaan moeten gaan voldoen. Wellicht kan de gebiedscommissie in een advies aan de raad een andere oplossing aandragen.
Zo ook over de problematiek rond de Hofbogen. Beslissingen blijven uit, voorstellen blijven veel te lang hangen en er wordt gekissebist over wie waarvoor verantwoordelijk is en die de verantwoordelijkheid moet nemen. Hopelijk kan een advies van de gebiedscommissie voor een doorbraak zorgen.
Naast advisering gaat de gebiedscommissie meebeslissen over hoe de 500.000 euro, die is uitgetrokken voor eenmalige bewonersinitiatieven, gaat worden verdeeld over de verschillende wijken in Noord. De vraag is natuurlijk hoe dat gaat gebeuren. De aanvragen boven de 10.000 euro gaan via de gebiedscommissie en onder de 10.000 euro via Opzoomeren.

Speeddaten

Ook deze avond heeft niet alle onduidelijkheden kunnen wegnemen. De uitdaging voor de gebiedscommissie is de contacten met de bewoners aan te halen en te verstevigen. Het voorstel van een bewoner om na de verkiezingen een soort speeddatemarkt te organiseren waarbij bewoners, organisaties, ondernemers uit de wijk met de leden van de gebiedscommissies kennis zouden kunnen maken, werd enthousiast ontvangen.
19 maart zijn de verkiezingen voor gemeenteraad en gebiedscommissie en op 3 april heeft de installatie plaats van de gebiedscommissieleden. Daarna kunnen ze aan de slag en proberen tot unanieme beslissingen te komen. Het zal een hele klus worden.

Tekst: Aren Barnat
Foto’s: Johannes Odé

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=153