De Agniesebuurt

AGNIESEBUURT ALS WATEREXPERIMENT?
Kom naar de avond en spreek uit hoe ú wilt dat de gemeente rekening houdt met de belangen van de bewoners!!
19 april aanstaande is er een inloopavond in de Nieuwe Banier van 19:00 tot 20:30 uur. Hier zal de gemeente haar plannen uit de doeken doen voor fase 1 van het project, de Roo-valkstraat en omgeving. Na deze fase zullen de andere delen van de buurt aan de beurt komen.
 
De actiegroep Droge Voeten Agniese vraagt aandacht voor de mogelijke consequenties van de geplande rioolvervanging in de wijk. Deze rioolvervanging is gekoppeld aan een experiment / pilot : het klimaatbestendig maken van de hele wijk. Men wil al eind van deze zomer beginnen!!

De gemeente wil met dit project water bergen in de bodem van de wijk zelf, o.a. voor toekomstige droge periodes. De straatkolken zullen worden losgekoppeld van het riool en er zal waterdoorlatende bestrating worden aangelegd. Ook wordt er kleinschalig groen geïntroduceerd op het water vast te houden.

Omdat het hemelwater losgekoppeld zal worden van het nieuwe rioleringssysteem zal het grondwater stijgen, in zeer natte perioden naar verwachting tot een halve meter!
Onze actiegroep bestaat uit verontruste eigenaren en huurders in de buurt. Verhoogde grondwaterstanden kunnen grote overlast geven aan souterrains en kelders, bomen kunnen niet tegen grondwaterstijging boven de 20 cm en tuinen kunnen voor langere tijd onbruikbaar worden.
De actiegroep is niet tegen klimaatbestendige maatregelen, maar zij vragen wél aan de gemeentelijke projectgroep om pas een keuze te maken voor bepaalde maatregelen en een bepaalde grondwaterstand na gedegen onderzoek in onze gehele wijk, om zo de gevolgen voor kelders, kruipruimten, souterrains en onze tuinen, met hun diverse bomen, in kaart te brengen.
Ook willen wij dat iedereen in de wijk intensief betrokken wordt bij dit project en dat eventuele plannen stapje voor stapje én gemonitord zullen worden uitgevoerd, als een écht experiment, zodat er op tijd bijgestuurd kan worden bij problemen als gevolg van stijgend grondwater.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=715