Werkgroep Ungerplein

Het benzinestation van Esso, gevestigd aan het Ungerplein, bleek ernstige grondvervuiling te hebben veroorzaakt. Het werd afgebroken en de omliggende grond, ook onder de huizen en in aanpalende straten, werd gereinigd. De verantwoordelijk portefeuillehouder realiseerde zich de hiermee gepaard gaande langdurige overlast en maakte tijd vrij om regelmatig en uitgebreid met de bewoners te overleggen.

Resultaat was de toezegging dat, na overdracht van de grond, bewoners de herinrichting mede zouden mogen bepalen. Er werden ruim veertig plannen ingediend, waaruit een prachtige herinrichting zou gaan ontstaan. De Deelgemeente reserveerde een budget en beloofde dat dit beschikbaar zou blijven hoe lang de procedure ook zou duren. En die duurde lang. Eerst omdat Esso de grond niet overdroeg zolang er geen andere vestigingsplaats beschikbaar was. En later omdat de partijen over een paar vierkante meter grond bleven steggelen. Het was niemand opgevallen, tot het te laat was, dat Esso een paar meter had ‘gehouden’. Wie had er nu zitten slapen; de notaris of de ambtenaren? Of was Esso zo geslepen?

Toen uiteindelijk alles was afgerond bleek, ondanks de toezegging, het budget verdwenen. Argument: zolang mogen wij geen budgetten reserveren. Wie had mede de vertraging veroorzaakt? We nemen aan dat dit niet opzettelijk was, maar het is een redenering die zichzelf in de staart bijt.

De werkgroep Ungerplein probeert de belofte levend te houden. Zo is door de oorspronkelijke ontwerpers van het plein, architectenburo Broekbakema, een herinrichtingsplan gemaakt dat is gebaseerd op de oorspronkelijke plannen van de bewoners. Het is een prachtplan, wanneer wordt het werkelijkheid?

Laatste nieuws

Recent is gebleken dat in tegenstelling tot de berichten van de deelgemeente Esso nog steeds de eigenaar van de grond zou zijn. De gemeente Rotterdam zou nog wachten op een schone-grond-verklaring. Terwijl dit wordt uitgezocht is de herinrichting inmiddels wel in de ambities van de Gebiedscie opgenomen.
Intussen hebben bewoners plannen ingediend die iets beogen te doen aan de armzaligheid van het grasveldje. Er zou een vlindertuin kunnen komen als verbinding tussen de kindvriendelijke route in de Provenierswijk en die in de Agniesebuurt. Daarnaast zou een deel van het veld onderdeel kunnen worden van Stadslab Luchtkwaliteit met planten, struiken en bomen die fijnstof afbreken of wegvangen e/o de gasvormige vervuiling aanpakken.
Wordt vervolgd!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=101