Werkgroep Centraal Station

Herinrichtingsplan Proveniersplein/Stationssingel

De vragen en opmerkingen die op de bewonersavond van 26 november 2015 over het herinrichtingsplan Proveniersplein/Stationssingel zijn gesteld en gemaakt, zijn met de antwoorden daarop opgenomen in bijgevoegd document.
pdf vraag-antwoord bewonersavond 26-11-2015 Proveniersplein-Stationssingel

Half juni 2016 gaat de gemeente beginnen met de uitvoering van het herinrichtingsplan. Als eerste wordt de Stationssingel onderhanden genomen.

De gemeente heeft een verzoek voor een vergunning om het grondwater weg te pompen ingediend bij het Hoogheemraadschap (HHSK). Er is tevens een bemalingsrapport over het grondwater voor het project opgesteld. Dit rapport, inclusief de leeswijzer, is eveneens bijgevoegd.
– memo leeswijzer bemaiingsrapport pdf
– bemalingsadvies1
– bemalingsadvies3
– tekeningBruggenProveniersplein
– tekeningHerinrichtingPP_SSnieuweriool
– tekeningHerinrichtingPP_SSouderiool

 

GESP

Eind juli 2014 hebben wij een brief ontvangen van de heer Blok, dienst Stadsontwikkeling. In de brief wordt gereageerd op enkele onderwerpen, die in onze gezamenlijke eis tot schadevergoeding Provenierswijk (GESP) genoemd zijn.

Brief overlast Proveniersplein en omgeving pdf (22-07-2014)
Brief Waterhuishouding Provenierswijk met bijlagen (17-07-2014)

‘Waterhuishouding Provenierswijk’

Op donderdag 17 april 2014 presenteerde Bert de Doelder, geohydroloog bij de gemeente Rotterdam, tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst het rapport ‘Waterhuishouding Provenierswijk – Historie en effectenstudie’. Zijn presentatie in pdf-bestand hier te downloaden. pdf Presentatie Provenierswijk 17 april 2014
Het rapport ‘Waterhuishouding Provenierswijk 24-07-2014’ in pdf:
Rapport waterhuishouding

 

Proveniersplein verkeerd ‘verbonden’

Het lijkt bijna een traditie te worden. De laatste veertien jaar wordt de Provenierswijk elk jaar verrast met weer een nieuw bouwplan op en rond het station. Het is logisch dat het gebied rond een van de grootste stations in Nederland constant in beweging is, maar het vergt wel enorm veel van ons als buren. Randstadrail door de Spoorsingel, hoogbouw boven de sporen, ‘champagneglazen’ naast het station, een NS-kantoor op het veel te krappe Proveniersplein, een fietsenplatform in de Spoorsingel…. Allemaal plannen die gelukkig weer van de baan zijn, maar die de bewoners van de Provenierswijk danig bezig hebben gehouden. En niet voor niets.

De Provenierswijk is misschien wel de enige wijk in Nederland achter een station waar het fijn toeven is. De Provenierswijk mag daarom, als het aan de bewoners ligt, niet veranderen in de zoveelste achterbuurt bij het station. Wie denkt dat de rust is weergekeerd komt bedrogen uit. Nu is het touwtrekken over de inrichting van een veilig Proveniersplein. En dat is nog lang niet alles.

De horizon in de Provenierswijk zal nog veel meer uit zicht verdwijnen als de voorliggende plannen voor het stationsgebied worden gerealiseerd (zie het Concept Stedenbouwkundig Plan Stationskwartier Rotterdam). Als je bedenkt dat de huidige toren van Nationale Nederlanden 150 meter hoog is, slaat de angst je om het hart. Tegen de sporen aangebouwd moet een zogenoemd Schiekadeblok van 200 meter hoog komen verrijzen. Daarnaast moeten een gebouw van 120 meter achter de Weenaflat, een gebouw direct naast Nationale Nederlanden van 125 meter en een gebouw aan de Conradstraat, direct naast de ingang van het nieuwe CS, van 180 meter komen en iets verderop ook nog een 100 meter hoge toren.
En dan durven de plannenmakers ook nog te spreken over ‘stationskwartier in balans’, ‘sublieme openbare ruimte’ en de ‘verbonden stad’. De Provenierswijk raakt zo in elk geval in toenemende mate ‘verkeerd verbonden’ met het stadscentrum. De wijk verdwijnt achter een muur van superhoogbouw. Schaduw en gebrek aan horizon zullen mensen wegjagen. Rotterdam is een achterbuurt rijker.
Dat is een somber scenario. Provenierswijk erop of eronder? Het inmiddels veertien jaar oude adagium van actieve wijkbewoners zal de komende jaren helaas nog hartstikke actueel blijven. (het Concept Stedenbouwkundig Plan Stationskwartier Rotterdam is te vinden op www.rotterdamcentraal.nl

Breed samengesteld

De werkgroep CS van de bewonersorganisatie Provenierswijk is een breed samengestelde werkgroep van bewoners uit de Provenierswijk, die vanaf begin 2000 actief zijn toen de gemeentelijk plannen met het Centraal Station en zijn omgeving voor het eerst bekend werden. De werkgroep presenteerde zich in april 2000 voor het eerst in het openbaar met haar brochure ‘De Provenierswijk, Erop of Eronder; kansen en bedreigingen’ ter gelegenheid van de presentatie van het Programma van Uitgangspunten voor een nieuw Rotterdam Centraal.

In de periode daarna is de werkgroep zeer intensief bezig geweest met zowel het informeren van de bevolking in de wijk als het volgen van de gemeentelijke plannenmakers.
De werkgroep organiseerde informatieavonden en maakte informatiefolders voor bewoners, bedacht alternatieven voor gemeentelijke plannen en attendeerde politici op de ontwikkelingen. De laatste jaren heeft de werkgroep zich voornamelijk beziggehouden met het kritisch volgen van de bouwfasering van Rotterdam Centraal, heeft zij deelgenomen aan overleggen met onder meer ProRail en Deelgemeente over de bouwactiviteiten en de gevolgen daarvan voor de wijk en heeft de de totstandkoming van de zogenoemde milieuzonering in de Provenierswijk gepropageerd. De werkgroep functioneert als luis in de pels van de plannenmakers rondom het station. Met name de geplande superhoogbouw aan de centrumzijde is een belangrijk issue. De werkgroepleden volgen de plannen van het Rotterdam Central District (RCD) op de voet; kritisch, maar constructief. Zij praten met politici en ambtenaren, op zowel gebiedsniveau als gemeentelijk niveau. Regelmatig gebruiken ze het recht op inspraak bij commissievergaderingen. Daarnaast proberen ze de andere bewoners van de Provenierswijk (en andere belangstellenden) zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de ontwikkelingen RCD. De voorzitter van de werkgroep CS is Frank Gosselink.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=108