Werkgroep Dagelijks Beheer

Wijkbewoners met oog voor de buitenruimte komen ongeveer een keer per zes weken bij elkaar.
Meldingen via het klachtennummer die niet of onvoldoende worden opgepakt, verzakkingen, niet brandende straatlantarens, ongelijke tegels, ontbrekende op- en afritjes en vervuiling worden geïnventariseerd. Er wordt waar nodig actie ondernomen. In een volgend overleg wordt de voortgang bewaakt.
De bijeenkomsten vinden plaats in de ruimte van de Bewonersvereniging achter in De Waerschut.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=110