jun 02

Wijkfeest Provenierswijk 2015

Zaterdag 13 juni op de Spoorsingel van 12.00 tot 17.00 uur

Rommelmarkt, terras en optredens, muziek, dans, en poppenkast, Kids Repair en crea-shops, breien, schaken en schminken, trampolinespringen en springkussen

 

wijkfeest 2015

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=473

apr 13

Algemene Ledenvergadering Provenierswijk

Op 16 april wordt de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Provenierswijk gehouden. Alle wijkbewoners worden van harte uitgenodigd voor deze vergadering die plaatsheeft in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11. De inloop is vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

Tijdens deze jaarvergadering bespreken de bewoners de activiteiten van het afgelopen jaar. Het financiële jaarverslag 2014 ligt ter inzage en een aantal commissies en werkgroepen zal verslag doen over het afgelopen jaar. Bovendien zal de Vrijwilliger van het Jaar worden gekozen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Evenementen en bewonersinitiatieven.
• Presentatie van de wijkvisie door Hugo van Velzen namens de werkgroep Wijkvisie.
• Aandacht voor acties, zoals die van het openhouden van basisschool De Klimop.
• Werkgroep CS over onder andere riolering, grondwaterstanden, gezamenlijke eis tot schadevergoeding Provenierswijk (GESP), Stationsingel, stand van zaken Proveniersplein.Alegmene Ledenvergadering_def

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=421

mrt 08

Hoevebuurt op de schop

Afgelopen donderdagavond 5 maart was er een voorlichtingsavond voor bewoners over de herinrichting van de Hoevebuurt in de Provenierswijk. Na de Spoor- en Proveniersingel is nu de Hoevebuurt toe aan een opknapbeurt met een nieuw riool en nieuwe bestrating. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst kregen de aanwezigen uitleg over wat hen de komende maanden te wachten staat. Verwacht wordt dat het gehele project minimaal een jaar gaat duren. Na de uitleg waren er vragen te over over fietsen en fietsnietjes, over auto’s en parkeren, over waterstanden en natte achtertuinen, over plantenbakken en geveltuinen, over het riool en het afschot, en over ligging, ophoging en vernieuwing van de huisrioolaansluiting. (Lees meer in de komende Provenieuws van 4 april 2015.)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=384

jan 13

De Klimop in actie!

De enige openbare basisschool in de wijk wordt met sluiting bedreigd. OBS De Klimop biedt al jaren passend onderwijs voor zorgleerlingen, die het in een grote school niet redden, maar die te intelligent zijn voor speciaal onderwijs. Helemaal volgens de nieuwe wet voor passend onderwijs. In onze regio zijn andere scholen niet voorbereid op het geven van passend onderwijs en er komen al kinderen vanuit tien andere scholen naar De Klimop! De Gebiedscommissie Noord is tegen deze sluiting en ook in de gemeenteraad worden er vragen gesteld.

Aanstaande woensdag wordt er een petitie overhandigt aan de Commissie Zorg, Onderwijs, Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam. Hopelijk luisteren de raadsleden naar onze zorgen en begrijpen zij dat onze school zo enorm waardevol voor de hele stad is.

Kijk voor meer informatie op deze site onder het kopje OBS De Klimop of op https://www.facebook.com/stopsluitingklimop en op hun pagina op deze website

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=313

nov 29

Infomarkt Provenierswijk geslaagd

Om half drie, toen de deelnemers de laatste hand aan hun kraam legden, druppelden de eerste wijkbewoners de Propeller binnen. Een uur later opende Thomas Roskam officieel de Infomarkt Provenierswijk met de woorden ‘Ik ben onder de indruk om te zien wat samenwerking vermag. En hoop dat dit initiatief volgend jaar navolging krijgt.’
Tekst: Marjan van Hoorn
De Infomarkt Provenierswijk was breed opgezet met organisaties en instellingen die actief zijn in de wijk op gebieden als taal, wonen, scholing, vrijwilligerswerk, zorg en welzijn. Maar liefst 28 organisaties uit Noord presenteerden zich donderdag 13 november op de tweede editie van deze infomarkt. En ruim honderd twintig bewoners van de Provenierswijk kwamen een kijkje nemen of er iets van hun gading bijzat. De meesten van hen verlieten tevreden de infomarkt, want zij hadden antwoorden gekregen op hun vragen of de informatie gevonden die zij zochten. De deelnemers kregen de aanloop die ze verwachten en genoeg gelegenheid om te netwerken.
De sfeer was ongedwongen, zelfs feestelijk te noemen, zoals een van de deelnemers opmerkte. Een andere deelnemer benadrukte dat hij nog nooit zo’n goed verzorgde infomarkt had meegemaakt. Op alle punten was sprake van een verbetering ten opzichte van vorig jaar en zeker reden genoeg om volgend jaar opnieuw de Infomarkt Provenierswijk te organiseren.
De organisatie van de infomarkt, een samenwerkingsverband van Bewonersvereniging Provenierswijk, Dock Noord, activiteitencentrum De Waerschut, Welzijn Noord en Thuis op Straat, kan tevreden terugkijken op een geslaagde middag.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=301

okt 30

Crea- en spelletjesavond

Vanavond, donderdag 30 oktober, wordt in De Waerschut in het kader van de ‘Lief en Leed’ week van Opzoomer Mee een ‘gezellige’ crea- en spelletjesavond georganiseerd.
We beginnen om 18.00 uur met een gezamenlijke ‘soepmaaltijd met belegde broodjes’ en om 19.00 uur kunnen de creatievelingen collages maken en de spelletjesliefhebbers hun hart ophalen aan bijvoorbeeld scrabble, rummikup, kaarten en schaken.
Aanmelden kan nog tot 16.00 uur in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11, of via een mailtje naar Karin: karin.gerretsen@gmail.com

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=287

okt 19

Voorlichting inbraakpreventie

Op dinsdag 21 oktober is er ‘s middags een voorlichtingsbijeenkomst over inbraakpreventie in de raadzaal Noord aan het Eudokiaplein. Alle bewoners uit Noord zijn van harte welkom. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Rotterdam, de politie en Vestia.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30-13.45: Inloop met thee, fris en snack
13.45-13.50: Welkomswoord door Jos Stegeman, Gemeente Rotterdam, afdeling veiligheid
13.50-15.10: Toneelstuk babbeltrucs: Politie
15.10-15.20: Informatie vanuit Ouderenwerk: SOL
15.20-15.30: Preventie mogelijkheden en maatregelen vanuit Vestia. Directe nummers die kunnen worden gebeld bij schade aan portiekdeur en glasschade

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=284

jun 01

Wijkfeest Provenierswijk

Op zaterdag 14 juni zal het van 12.00 tot 16.30 uur weer een drukte van belang zijn op de Spoorsingel vanwege het wijkfeest van de Provenierswijk. Er zijn zo’n veertig marktkramen, waar iedereen naar hartenlust kan kijken, kopen en verkopen en waar informatie is te vinden over de deelnemende organisaties, Bewonersvereniging Provenierswijk, Stichting Welzijn Noord, Thuis op Straat, en de Gebiedscommissie Noord. Verder is er een echte Marokkaanse theetent en een muziekpodium waar onder meer de groep Agua Morna wereldmuziek ten gehore zal brengen. En niet te vergeten: Streetdance! Voor de jong en oud zijn er verschillende activiteiten, zoals petjes pimpen, origami, schaken, schminken, pony rijden, een speelparcours en Repair Kids. En voor de allerkleinsten is de Hoevetuin open.wijkfeest2014

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=253

apr 18

‘Waterhuishouding Provenierswijk’

Op donderdag 17 april presenteerde Bert de Doelder, geohydroloog bij de gemeente Rotterdam, tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst het rapport ‘Waterhuishouding Provenierswijk – Historie en effectenstudie’. Zijn presentatie in pdf-bestand is op deze site te vinden onder Bewonersvereniging Provenierswijk, CS Groep.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=244

apr 15

Toekomstvisie op de Provenierswijk

Donderdag 24 april is er een bijeenkomst waar wijkbewoners kunnen meepraten over en hun visie geven op de toekomst van de Provenierswijk. Zij kunnen vragen stellen over, aanpassingen en wijzigingen voorstellen of commentaar leveren op het conceptrapport ‘De kracht van de Prvenierswijk’, opgesteld door de werkgroep Wijkvisie. De bijeenkomst wordt gehouden in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11 en begint om 20.00 uur. Het conceptrapport (in pdf-bestand) is op deze site te vinden onder Bewonersvereniging, Werkgroep Wijkvisie.

Toekomstvisie

De kracht van de Provenierswijk

In 2009 presenteerde Woningbouwvereniging Patrimonium (sinds 2011 Havensteder) een visie, op de Provenierswijk voor de komende tien jaar. Verschillende actieve bewonersgroepen hebben, vanuit verschillende invalshoeken, gereageerd op deze ‘Wijkvisie Provenierswijk PWS Rotterdam 2009-2018’ en aan PWS hun kijk op de toekomst van onze wijk kenbaar gemaakt.

Door een aantal bewoners werd in die tijd ook geconstateerd dat vanuit ‘de wijk’ vaak ad hoc en reactief wordt gereageerd op ontwikkelingen die zich aandienen, zoals de toekomst van Zorgcentrum De Provenier, het ‘gat’ in de Proveniersstraat en niet te vergeten de ontwikkelingen rondom Centraal Station. De werkgroep Wijkvisie, onderdeel van de Bewonersvereniging en bestaande uit acht bewoners, is toen opgericht met als belangrijk doel een globale visie te ontwikkelen op de toekomst van de Provenierswijk. De werkgroep is breed samengesteld: naast (onmisbare) ervaringsdeskundigen zijn er leden die werkzaam zijn in de architectuur, stedenbouw en sociale wetenschappen.

Toekomstvisie

Deze globale visie (in concept) op de toekomst van de wijk heeft de werkgroep Wijkvisie inmiddels opgesteld en is vooral bedoeld als kader om nieuwe ontwikkelingen op zowel fysiek- als sociaal-cultureel gebied te toetsen. In de wijkvisie ‘De kracht van de Provenierswijk’ wordt in het kort een aantal typerende kenmerken van de Provenierswijk beschreven, zowel ruimtelijk fysiek als sociaal, maar ook als onderdeel van het stedelijk netwerk.

In het hoofdstuk Toekomstvisie worden eerst uitgangspunten beschreven, waaraan vervolgens adviezen en maatregelen worden gekoppeld. Dat gebeurt apart voor de ruimtelijke kenmerken en voor de sociale situatie van de Provenierswijk. De basisuitgangspunten zijn daarbij:

• behoud en zo mogelijk versterking van bestaande hoogwaardige (o.m. 19e eeuwse) bouwkundige en omgevingskwaliteiten;

• respecteren van huidige bewoners/gebruikers en behoud en versterking van bestaande sociale netwerken.

De voorgestelde maatregelen zijn zo concreet mogelijk geformuleerd.

Op stedenbouwkundig gebied en in het kader van beheerbaarheid wordt onder andere gepleit voor behoud van de voor de wijk zo kenmerkende blokarchitectuur, dat wil zeggen gesloten bouwblokken met (privé)tuinen op een binnengebied. Ingezet wordt op het handhaven van stedelijke woningtypen en het handhaven en herstel van de huidige straatprofielen.

Wat de beeldkwaliteit betreft worden maatregelen genoemd die de aantrekkelijkheid van de wijk moeten vergroten en gericht zijn op het behoud en de versterking van het 19e  eeuwse karakter. Concreet wordt gedacht aan vervanging van de ‘armoedige architectuur’, aan reparaties van die locaties die geschonden zijn door stadsvernieuwingsoperaties en aan vergroening van vooral de straten in de Jacob Loisbuurt. Verbindingen van die buurt met de singels kunnen daaraan een bijdrage leveren.

Vervolgens wordt kort ingezoomd op een aantal milieutechnische aandachtspunten en mogelijke maatregelen ter verbetering.

Jacob Loisbuurt

Bij het onderdeel Sociaal is vooral ingezoomd op de Jacob Loisbuurt die volgens de werkgroep Wijkvisie specifiek beleid vereist als het gaat om woningdifferentiatie, woningtoewijzing en beheer. Als maatregelen wordt onder andere gedacht aan splitsen van grote woningen, mengen van huur en koop, maatregelen ter voorkoming van overbewoning en selectief verhuren van begane grond woningen.

Meer openbare ruimte, meer (ver)groen(en), kinderspeelplekken beter afstemmen  op aantallen, leeftijd en gender en veilige en aantrekkelijk routes, zouden de leefbaarheid voor alle bewoners van de stenige Jacob Loisbuurt verbeteren. Zeker voor kinderen en ouderen is dat van extra groot belang.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de woon- en servicekwaliteit in de Provenierswijk voor oudere bewoners en voor bewoners met een beperking. Concrete maatregelen zijn erop gericht om meer (begane grond)woningen levensloopbestendig te maken en bij woningtoewijzing rekening te houden met mantelzorgers. Voor zowel mensen met een lichte zorgvraag als mantelzorgers moet een goed en toegankelijk service-, zorg- en steunpunt worden gerealiseerd.

Tot slot: Deze gecomprimeerde wijkvisie is verbindend, op zo’n manier dat de waardevolle kenmerken van de architectuur en stedenbouw van de wijk en haar huidige bewoners in al hun verscheidenheid worden gerespecteerd en versterkt. Zo wordt de Provenierswijk -nog meer- herkenbaar: groen, levendig en met een unieke interne variatie, zowel qua architectuur als qua mensen.

Werkgroep Wijkvisie, april 2014

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=233

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten