Gezamelijke eis tot schadevergoeding Provenierswijk (GESP)

30 oktober 2013 heeft de Bewonersvereniging Provenierswijk de Gezamelijke eis tot schadevergoeding bij de gemeente Rotterdam ingedient. Aan de eis doen 93 deelnemers mee.

Aansprakelijkstelling
Hierbij stellen wij gezamenlijk en iedere eiser apart aansprakelijk de gemeente Rotterdam en haar organen, aannemers en sub aannemers, als mede enig andere overheid, dan wel overheidsorganen en aannemers en sub aannemers, ProRail en haar aannemers en sub aannemers, Nederlandse Spoorwegen en haar aannemers en sub aannemers voor de reeds geleden en nog te lijden schade als gevolg van de aanleg van het Rotterdam Central District dan wel onderdelen daarvan, Rotterdam CS, de verzakking van de riolering en/of alle andere bekende en nog bekend te worden oorzaken van de geleden en nog te lijden schade.

De werkgroep Centraal Station (werkgroep CS) heeft aan de gezamenlijke eis tot schadevergoeding Provenierswijk (GESP) een begeleidend schrijven (zie: GESP) en twee hoofdstukken (zie: H1&H2 GESP) toegevoegd met oorzaken van de schade.

Vervolg

2014
In december 2014 hebben de deelnemers aan de GESP een brief van bureau Lengkeek ontvangen. De werkgroep CS heeft Lengkeek gevraagd waarom het onderzoek nog niet is begonnen. Bureau Lengkeek heeft meer informatie opgevraagd bij ProRail. ProRail heeft nog niet gereageerd. Daardoor heeft Lengkeek vertraging opgelopen. Het onderzoek door experts bij de bewoners thuis zal wellicht niet in maart kunnen plaatsvinden. Bureau Lengkeek zal de deelnemers per brief informeren.

oktober 2015
De gemeente Rotterdam heeft het bureau Lengkeek aangezocht om de eis tot schadevergoeding te beoordelen. Dit bureau heeft vervolgens gegevens verzameld over de bouwwerkzaamheden van ProRail. De informatie heeft nogal op zich laten wachten, maar nu heeft Lengkeek van ProRail de meeste informatie binnen. De gegevens over de renovatie van het Q-park ontbreken nog. Die zijn nodig om de invloed ervan op de woningen van de Provenier-straat en het Proveniersplein te bepalen. Daar is nu het wachten op.

Ing. Schoon van Lengkeek verwacht dat hij binnen enkele weken een rapport met de onderzoeksgegevens aan de gemeente Rotterdam ter hand kan stel-len. Hij wil daarbij eveneens een voorstel doen over de bezichtiging van de eerste woningen.

maart 2016
Het bureau Lengkeek heeft de eerste huizen van bewoners, die een claim hebben ingediend, onderzocht. Het duurt allemaal heel lang.

ProRail en de NS zijn zeer langzaam met het verstrekken van gegevens. Iedereen begrijpt dat de afhandeling van de GESP door die andere projecten aan de achterzijde van het centraal station nogal ingewikkeld kan worden. Er is dus enige haast geboden.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=778