Werkgroep Woonmilieu

De werkgroep Woonmilieu bestaat uit bewoners en vrijwilligers uit de Provenierswijk en opereert onder de paraplu van de Bewonersvereniging Provenierswijk. Al naar gelang de situatie en het onderwerp wordt de werkgroep versterkt door externe deskundigen.

Het doel is behoud en versterking van de kwaliteit van het fysieke woonmilieu van de Provenierswijk, de zogenoemde hardware. De achterliggende filosofie is dat naast aandacht voor sociaal-culturele aspecten van het wonen, ook een visueel kwalitatief hoogwaardige buitenruimte essentieel is voor een goed functionerende stadswijk.

De werkgroep doet dit door kwaliteitsimpulsen op het gebied van kunst en groen toe te voegen aan de buitenruimte, en door aandacht te geven aan de beeldkwaliteit van de wijk in het algemeen en door aan te haken op actuele ontwikkelingen met betrekking tot de buitenruimte. Sinds de oprichting van de werkgroep heeft deze een groot aantal projecten gerealiseerd of eraan meegewerkt. Een paar recente projecten:

Kunst   

propeller

Lenticulair (veranderend al naar gelang de positie van de kijker) kunstwerk (2010) in het grote ronde raam van De Propeller door Evelien van Vugt;

VanGoghOren

‘Van Gogh-oren’, schildering (2010) in de lijst van het hoekpand Vd Sluysstraat / Walenburgerweg door Christal Krasta;

‘Baljuwelen’, slangvormige ludieke evenwichtsbalken(2010) voor kinderen op het Baljuwplein, door Albert Kramer;

‘Oerwoud’, schildering op panelen (2010) op blinde muur op de hoek van de Pieter de Raadtstraat door Lilly Korver;

momenteel wordt nagedacht over kunstzinnige verfraaiing van de smalle en hoge nissen tussen de wooncomplexen in de Jacob Loisstraat.

 

Groen   

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De werkgroep versterkt de groenstructuur van de wijk door zwartgemoffelde rozen- en plantenhekken in diverse soorten en maten (inmiddels ongeveer 90 stuks). Deze hekken worden op aanvraag van bewoners door werkgroepleden ingemeten en, na fabricage door een smid, geplaatst.

Ook anderszins denkt de werkgroep na en mee over mogelijkheden de groenstructuur te versterken:

– in de Van Waerschutstraat is half 2013 een vergroening in de vorm van een trottoirplantsoen gerealiseerd;
– momenteel wordt een project ter vergroening van de Jacob Loisstraat uitgevoerd, onder auspiciën van landschapsarchitect Eric Douma.

Beeldkwaliteit

De werkgroep probeert de beeldkwaliteit van de gevelwanden van de Provenierswijk te behouden, en waar mogelijk te versterken. Op uitnodiging van de dienst DS+V heeft de werkgroep (met name toenmalig werkgroeplid Marcel van Winsen) in het verleden commentaar geleverd op de concept-koepelnota Welstand. Veel van de aanbevelingen zijn overgenomen, waardoor de beeldkwaliteit van met name de singels beter is gewaarborgd.

Actief is meegedacht bij de vormgeving van de gevel nieuwbouwlocatie Degenkamp (hoek Jacob Loisstraat / Pieter de Raadtstraat), waardoor de oude gevelkopjes uit de gesloopte oudbouw in deze nieuwbouw zijn verwerkt.

Van de mogelijke sloop van de monumentale rij panden op Schiekade 143-159 is na argumenten van de werkgroep afgezien. De panden zijn gerenoveerd tot luxe appartementen, met behoud van de gevels.

(Her)inrichting buitenruimte

De kwaliteit van (her)inrichting van openbare ruimte probeert de werkgroep eveneens te bewaken.

Naar aanleiding van nieuwbouw Centraal Station en omstreken zijn in het verleden in afstemming met de werkgroep CS diverse brieven geschreven aan de gemeentelijke Projectgroep Rotterdam Centraal District om het belang van de Provenierswijk in relatie tot het Centraal Station onder de aandacht te brengen. Hierbij is aangedrongen op een stedelijke visie die kan leiden tot vruchtbare synergie tussen het grootschalige en moderne CS en de kleinschalige, rustige Provenierswijk met grotendeels vooroorlogse architectuur en parkachtige singels. Toen is ook aangedrongen op de aanpak van beide singels, in de geest van het Rotterdamse Singelplan. Dit ter optimalisering van bovengenoemde synergie. Dit singelplan wordt momenteel uitgevoerd.

molenwater

Tevens is gepleit om te komen tot kleinschalige bedrijvigheid en hoogwaardige horeca in de wijk, en in het Molenwaterwegkwartier in het bijzonder. Zo is meegeholpen aan de totstandkoming van de Proveniersstraat tot wat die nu is: van racebaan tot aangename verblijfsruimte met veel hoogwaardige horeca.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=94