Bewonersvereniging Provenierswijk

De Bewonersvereniging Provenierswijk behartigt de belangen van alle bewoners van de Provenierswijk. Iedereen die boven de achttien jaar is en in de wijk woont, kan zich lid noemen van de vereniging. De bewonersvereniging is zeer actief met meer dan tachtig vrijwilligers die uit de verschillende geledingen uit de wijk komen en die zich op allerlei gebied belangeloos voor de wijk inzetten. Dit gebeurt meestal vanuit de verschillende werkgroepen, vaak geïnitieerd door bewoners, en de bestuurscommissies.

Het doel van de vereniging is de woonfunctie, leefbaarheid en het voorzieningenpakket van de Provenierswijk te behouden en te verbeteren en de sociale cohesie te bevorderen. Hiertoe onderhoudt de vereniging contacten met de verschillende groepen in en instanties in en buiten de wijk. Zij streeft er tevens naar een platform te zijn voor die verschillende groepen.

Het bestuur van de bewonersvereniging bestaat momenteel uit vier personen die allen woonachtig zijn in de Provenierswijk. In principe participeert ieder bestuurslid in een of meer werkgroepen opdat effectief kan worden vergaderd over dingen die er toedoen in de wijk. Het bestuur ondersteunt en faciliteert de werkgroepen, houdt het overkoepelend belang van de wijk in de gaten en speelt een bemiddelingsrol als er conflicterende belangen spelen in de wijk. Daarnaast onderhouden individuele bestuursleden contact met partners en organisaties in de wijk en deelgemeente Noord. De huidige bestuursleden zijn:

André Houting, voorzitter
Magleen Smouter, secretaris

Aren Barnat
Marjan van Hoorn

Het Jaarverslag 2014, 2015 en 2016 kunt u hier inzien
Jaarverslag_2014
Jaarverslag_2015
Jaarverslag BVP_2016

Het bestuur van de bewonersvereniging heeft twee commissies ingesteld.

De evenementencommissie. Deze commissie, die bestaat uit drie bestuursleden, organiseert alle wijkbrede evenementen om ontmoetingen tussen de wijkbewoners te stimuleren. De evenementen die zij organiseert zijn de Nieuwjaarsreceptie, de Algemene Ledenvergadering, het Wijkfeest, Herfstfeest, Lichtjesfeest en de Infomarkt Provenierswijk. Zij doet dit in wisselende samenstelling met andere organisaties in de wijk, zoals Dock Noord, SWN, TOS en De Waerschut. De commissie zorgt eveneens voor de catering tijdens de evenementen.

De communicatiecommissie. Deze werkgroep, waarin drie bestuursleden en een vrijwilliger zitten, bekijkt de mogelijkheden de informatie- en communicatiestromen, afkomstig van de verschillende (werk)groepen naar de wijkbewoners toe te stroomlijnen. Twee van haar leden zitten eveneens in de redactie van de wijkkrant Provenieuws. De commissie beheert de website van de bewonersvereniging en zorgt dat actueel nieuws, wetenswaardigheden en activiteiten die de wijk aangaan op de site worden gepubliceerd evenals op facebook en twitter.

Een andere, belangrijke activiteit van de bewonersvereniging is het servidecentrum, voorheen de wijkwinkel, sinds 2012 gevestigd in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11. Het centrum fungeert als servicepunt voor vrijwilligers en is werkplek voor administratie en opbouwwerk. Ook zijn er op maandag- en op woensdagochtend inloopspreekuren voor bewoners, die er terecht kunnen voor hulp en doorverwijzing naar hulp. Daarnaast wordt het centrum door verschillende werkgroepen gebruikt als vergaderruimte. Het servicecentrum wordt gerund door twee bestuursleden.

Zoals gezegd zijn er in de wijk verschillende permanente, maar ook tijdelijke werkgroepen actief, waarin zo veel mogelijk een bestuurslid participeert. Het initiatief voor deze werkgroepen ligt vaak bij een groep bewoners uit de wijk. Ook neemt het bestuur deel aan de diverse programma’s, projecten en acties van de samenwerkende organisaties in de wijk.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=69